Hero–kuvat Copy 12.png

Palvelut

Valmennus-, coaching- ja konsultointipalveluita yrityksille ja yksilöille suomeksi tai englanniksi. 

Erityisosaamisalueet:

  • mindfulness yritysmaailmassa

  • resilienssin vahvistaminen ja oman jaksamisen tukeminen

  • myötätuntoinen, onnistumista tukeva johtajuus ja yrityskulttuuri

  • startup-toimintaympäristö

 

Valmennus 

Ryhmävalmennuksissa valmennetaan räätälöidysti sovitusta aiheesta mielellään maksimissaan 20 hengen ryhmille. Työskentelytapana luennointi, harjoitukset ja keskustelut. Online tai face to face. 

 

Tietoisen läsnäolon (mindfulness) menetelmät ja niiden käytännön sovellukset tämän päivän työelämään ovat valmennuksessa keskeisessä roolissa. 

 

Mindfulnessin tekniikat ovat tuhansia vuosia vanhoja mielen hallinnan työkaluja, joiden on tieteellisesti todistettu lisäävän luovuutta ja työtyytyväisyyttä, vähentävän stressiä ja parantavan työelämän ja vapaa-ajan tasapainoa. 

 

Valmennuksen avulla voi

  • kasvattaa mielen hallintaa ja tukea jaksamista

  • kehittää itsejohtamisen kyvykkyyksiä arjessa

  • päästä lähemmäksi todellista itseä ja voimavaroja

  • kehittää myötätuntoista ja onnistumista tukevaa johtajuutta 

 

Valmennusyhteistyötä tehdään Filosofian Akatemian kanssa.

 

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS

 

Coaching 

Coachingissa kohtaamme ihmisenä toisen ihmisen. One-on-one coaching-sessioissa pidetään tilaa ja fasilitoidaan coachattavasta itsestään lähtevää pohdintaa. Sessioiden kesto on yleensä 1,5 - 2 tuntia kerrallaan. 

 

Tarjoamme peilipinnan ja läsnäolevan rinnalla kulkijan olipa kyseessä yrityksen johtamiseen tai itsensä johtamiseen liittyvät haasteet tai toive laajentaa omaa potentiaalia yksilönä ja ammattilaisena. Coaching on työelämälähtöistä, mutta huomioi ihmisen moniulotteisena kokonaisuutena. 

 

Global Leadership Profile (GLP) -profiiliarviointi toimii mahdollisena, keskeisenä työkaluna, kun pyrkimyksenä on oman potentiaalin laajentaminen. 

 

GLP:ssä yksilön johtajuuden toimintalogiikka määritellään sekä itsearviointiin että ammattilaisten tekemään arviointiin perustuen. Johtajuuden kehityspsykologinen toimintalogiikka kuvaa sitä, miten käsitteellistämme itseämme, ympäristöämme ja ihmissuhteitamme. Ne puolestaan määrittävät käyttäytymisemme sekä työympäristössä, että jokapäiväisessä elämässä. 

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS

Konsultointi 

Konsultoinnissa toimitaan ajattelijana ja käsiparina esimerkiksi vahvistamaan strategista suunnittelua, päätöksentekoa, asioiden toteuttamista ja projektien läpiviemistä. 

 

Strategiseen suunnitteluun, startupin operatiivisen johtamiseen, ihmisjohtajuuteen ja yrityskulttuurin rakentamiseen liittyvät kysymykset ovat Spark Creatorsin erityisalueita. Toimialaosaamista on erityisesti edtech- sekä mobiilipelialoilta. 

 

Startup-konsultointia tehdään yhteistyössä Sampo Gamesin ja Sampo Pajan kanssa. 

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS