Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Flying Sparks Oy Ltd
Y-tunnus: 3152618-7
Osoite: Pihlajatie 48
Postinumero: 00270
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 0400 202 473
Sähköpostiosoite: tiina@sparkcreators.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Yritys: Flying Sparks Oy Ltd
Nimi: Tiina Rantakokko
Osoite: Pihlajatie 48
Postinumero: 00270
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 0400 202 473
Sähköposti: tiina@sparkcreators.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Flying Sparks Oy Ltd:n (Spark Creators) asiakassuhteiden luomiseen ja kehittämiseen, markkinointiin ja viestintään, tilastointiin ja palveluiden tuottamiseen sekä palveluiden tarjoamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakas on antanut suostumuksensa tietojen käsittelyyn osallistuessaan Flying Sparks Oy Ltd:n toimittamaan palveluun, kuten valmennukseen, konsultointiin tai coachingiin, tai tilaamalla uutiskirjeen.

5. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-tunnus, Yhteyshenkilön nimi, Yhteyshenkilön titteli, Sähköpostiosoite, Yrityksen osoite, Puhelinnumero.

Asiakkaan tietoja voidaan käsitellä henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa, Flying Sparks Oy Ltd:n rekistereissä.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään vain henkilöltä itseltään saatuja tietoja. Tietoja voidaan kerätä viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi) tai myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista (Google, Mailchimp) saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Sivuilla käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä.

Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen asianmukaiselle toimimiselle.

10. Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä Flying Sparks Oy Ltd:n työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.